Argo liitus meie tiimiga konkreetsete muutuste elluviimiseks. Enne koostöö alustamist kaardistasime võimalused ja vajadused ning panime paika struktuurse plaani. Järgnevad arengud said tehtud meeskonda kaasates ja muutuste vajadust laiapõhjaliselt teadvustades. Paljud tehtud sammud olid protsessis olnud juba pikemat aega aga realiseerimiseni jõudsime alles nüüd.

Argo tugevuseks on oskus oma mõtteid selgelt esile tuua, tekitada suunatud arutelukonkreetsete teemade käsitlemiseks ja aidata mõista paremini iga tiimiliikme vastutust. Kaasav ja toetav suhtlus loob ruumi julguseks eksida, õppida ja areneda. Natuke justkui müksates suunab ta meeskonda ja ettevõtet vajalikus suunas.