Ilona Lott

Minu lugu on teadlikult väljakutsete otsimisest.

Olen maailmakodanik, kelle südameasjaks on aidata kaasa inimeste positiivsele enesearengule. Elukestva õppijana vajan pidevalt midagi uut, mille kaudu maailma muuta.

Olin just lõpetanud õpingud EBS-s ärijuhtimises ja hakkasin otsima endale pinget pakkuvat väljakutset, mida ületada. Mulle jäi silma kuulutus, kus otsiti juhti ühe kindlustusfirma esindusele. Varasemalt olin kokku puutunud väiksemate tiimide juhtimisega ning otsustasin kandideerida. Endalegi üllatuseks osutusin valituks ja sattusin juhtima 70 inimesega esindust. Ainus, mis oli paigas, olid eesmärgid. Kõik muu tuli mul endal katse-eksitus meetodil välja mõelda. 

Katsetusi oli palju, kuid mind saatis edu ning püstitatud eesmärgid said kõrgelt ületatud. Peale seda jõudis minuni teadmine, et ei ole olemas ületamatuid takistusi ja kõik on tehtav.  Tundsin, et tahan ennast proovile panna ka teistes kultuuriruumides ning suundusin õhinal uutele radadele. 

Praktikuna tundmatus kultuuriruumis pea ees vette!

Mul on olnud võimalus töötada paljudes rahvusvahelistes tiimides ning kogeda elu täiesti teises kultuuriruumis, kus inimesed ja nende temperament on hoopis midagi muud kui Eestis. Olen elanud ja töötanud pikemalt Aafrikas, Lähis-Idas, Balkanimaades, Kesk-Aasias, Türgis, Prantsusmaal. Need kogemused on avardanud minu maailmavaadet ja kasvatanud teadlikkust erinevatest kultuuridest, aga ka tulemuste saavutamist väljaspool mugavustsooni. Mida keerulisem on väljakutse, seda arendavam on kokkulepitud tulemuse saavutamine. 

 

Kujundan ise enda (töö)elu.

Tagasi Eestisse jõudes olin teelahkmel. Kuidas luua endale südamelähedane ja tähendusrikas elu, kuhu kuuluvad arendavad professionaalsed väljakutsed, aga kus on aega ka vabatahtliku töö tegemiseks? Otsustasin jagada professionaalseid oskusi omas valdkonnas (PARE) ja muuta maailma Do It World kogukonnas.

Soovisin veeta rohkem aega perega. Mulle oli tähtis olla enda aja eest vastutav ning otsustada ise, milliseid projekte ma teen ja kellega. Oluliseks sai ka teha tööd võimalikult multikultuurses keskkonnas.

Meeskonnast ja juhtimisest.

Juhtimise kvaliteet on minu südameasi, võiks isegi öelda, et kirg. Olen mitme aastakümne jooksul kogenud ise väga erineva tasemega juhtimist ning olnud ka ise pidevas arengus juhina. See on valdkond, mis areneb kiiresti ja siin tuleb end jooksvalt vormis hoida läbi isiklike mugavustsoonist väljaastumiste ning uute juhtimisviiside praktiseerimise. Töötamine meeskondade ja juhtidega on minu tugevaim külg. Lähenen teadlikult inimeste oskuste arendamisele. Oskan üles leida kitaskohad ning liikuda eesmärkide poole. Tundmatud ja uued olukorrad annavad mulle jõudu edasi liikumiseks ja ka teistele tagant tõuke andmiseks.

Meeskonnatöös on väga oluline osata hinnata inimeste võimeid ja nende tahet panustada. Igal keskpärasel tiimil on olemas turbokäik ja õigete töövõtetega leiab selle hõlpsasti üles. Selle jaoks on vaja vaid usalduslikku õhkkonda ja inimlikku mõistmist ning piiravatest uskumustest loobumist. Suurepärastel tiimidel on samuti võimalik teadlikkuse tõstmise abil jõuda uute tulemusteni. Arengutreener, kes osaleb aktiivselt meeskonna väljakutsete lahendamisel saab anda väärtusliku panuse tiimi tugevuste võimendamisel ning seeläbi luua väärtust, mis toetab suhteid meeskonnas, tulemuste saavutamist ja ennetab probleemide tekkimist või motivatsiooni langust, läbipõlemist. Arengutreenerit on mõistlik kaasata pöördeliste muutuste kontekstis nagu ettevõtete ühinemised, kiire kasvu võimendamine, omanikuvahetus, minek uutele turgudele, ärimudeli muutus. Väärtuspõhine juhtimine koos arendava ehk coachiva juhtimisstiiliga on tõestatud uuringute põhjal edukaimaks tulemuste saavutamise töövahendiks, mis annab võimaluse talentide arenguks ja pühendumiseks.

Coachina ehk arengupartnerina juhindun oma väärtustest, milleks on ausus enda ja teiste suhtes,uskumus, et igas inimeses on peidus talent, kuid see tuleb üles leida ja professionaalsus, mille nimel ma pidevalt õpin, katsetan ning panen end proovile. Organisatsioonide arendamine läbi väärtuspõhise juhtimise ning tugevuste võimestamise on minu kirg ja kutsumus. Aitan sul ja sinu tiimil loobuda piiravatest uskumustest, takistavatest käitumismustritest ning arengupartnerluse abil jõuda tulemusteni, millest julgesid vaid unistada. See võimaldab Sinu tiimil ületada püsitatud eesmärgid kõrgelt, et luua raamideta, värvikas ja tähenduslik elu.

Ilona coachingu juures oli minu jaoks kõige meeldivam ruumi loomine, mis toimus sundimatult, aga samas väga selgete piiridega. Ilona suudab jääda coachina meeldivalt neutraalseks ning panna nägema erinevaid olukordasid täiesti uue pilguga. Erinevad harjutused on need, mida olen ka peale meie coaching sessioone iseseisvalt praktiseerinud ning näen, et nendest on suur abi. Ilona elukogemus ja rikkalik professionaalne pagas andsid coachingule sügavama mõõtme. Minu jaoks oli tegemist äärmiselt positiivse ja jõustava kogemusega. Aitäh sulle kõige eest, Ilona!

Moonika Oras

Kui soovid endast rohkem teada saada, lahendada mõne väljakutse või dilemma, saada üle mõnest hirmust, kasvatada enesekindlust, saada paremaks inimeseks, siis oled juba praegu seda teksti lugedes uutmoodi elule väga lähedal.

Paketid

Kuidas meie teekond välja näeb?
Versioone on mitu

Personaalne coaching

Aitan sul kaardistada hetkeolukorra, panna paika soovitud eesmärgi ning koostada tegevuskava. Vajadusel kohandame jooksvalt plaani või hoopis muudame eesmärke. Selgete sihtide ja teadliku tegevuse toel on Su tulevik just selline nagu Sa ise soovid!

Meeskonnatreening

Coachina aitan sul meeskonna arengus pöörata uue lehe ehk teha kannapöörde. Olenevalt vajadusest saan kokku panna ühe või mitmepäevase treeningu, et toetada tiimi arendamist vajavaid valdkondi. Treeningpäev on interaktiivne õppimine vaheldumisi praktiseerimisega. 

“Retriit – rännak iseendasse”

Jätame paariks päevaks maha tsivilisatsiooni ja suundume koos mõnda looduskaunisse paika. Seame endale eesmärgiks teha restart – süveneme oma elu visiooni loomisele, laseme mõtetel segamatult endast läbi voolata ning (taas)loome kontakti oma tõelise minaga.