Pakett

Inspiratsioonipäev

Kui sa tunned, et sinu meeskonnal hakkab langema motivatsioon, siis on see pakett mõeldud just sinu jaoks. Arutame koos läbi ettevõtte valukohad ja paneme paika eemärgid nii ettevõtte kui ka individuaalses vaates. 

Pika sportlasekarjääri jooksul on mul olnud palju erinevaid treenereid, kes kõik on kasutanud heade tulemusteni jõudmise nimel erinevaid meetodeid. Tean omast kogemusest millised neist soovitustest ei tööta ja millistest tõepoolest kasu on, et kiiresti, järjekindlalt ning organismi ja psüühikat kurnamata soovitud tulemusteni jõuda.

Toon erinevaid näiteid, oskan kirjeldada kuhu seni valitud viisid viia võivad ning anda soovitusi mida ja kuidas peaks muutma, et ka päriselt seatud eesmärkideni jõuda. Annan meeskonnale indu ja motivatsiooni valitud suunas edasi liikuda.

 

Coach

Allar Raja

Tippsportlasena tean, kui oluline on tagasilöökide ajal mitte olukorda kinni jääda, vaid leida üles võimalused edasi minekuks. Siiski on tagasilöögid on vältimatud. Oluline on hoida fookust ja püsida valitud suunal.