Minule oli kõige suurem kasu sellest, et sain aru, et minu fookus peab olema äri arendamisel. Igapäevane juhtimine ja manageerimine võiks jääda selles võimekatele inimestele. Paljud mõtted, mida eelnevalt pole kunagi lõpuni mõeldud ja kirja pannud, said formuleeritud ja selge tegevuskava.

Tuleb julge olla ja edasi panna!