Pakett

Meeskonnatreening

Coachina aitan sul meeskonna arengus pöörata uue lehe ehk teha kannapöörde. Olenevalt vajadusest saan kokku panna ühe või mitmepäevase treeningu, et toetada tiimi arendamist vajavaid valdkondi. Treeningpäev on interaktiivne õppimine vaheldumisi praktiseerimisega. Treeningu lõpus saavad osalejad kaasa koduse ülesande, mis toetab õpitu kinnistamist töösituatsioonis. Kõige tulemuslikum on arenguprogrammi väljatöötamine ning selle elluviimine kogu meeskonnaga, sest see tagab uute harjumuste juurutamise ja loob eeldused püsiva muutuste tekkeks. 

Populaarsed meeskonnatreeningud on suunatud eesmärkide seadmisele ning nende ühisele saavutamisele; organisatsioonikultuuri muutmisele läbi ühiste väärtuste sõnastamise ja sealtkaudu inimeste juhtimise strateegia ja praktikate loomiseni; tulemuslikkuse juhtimisele ja hindamisele meeskonnas. 

Kasulik on hinnata oma meeskonna tugevusi, vaadata, milliseid  oskusi, kogemusi oleks vaja kasvatada ning teha plaan selle visiooni saavutamiseks. Tulevikku suunatud arengukava loob eeldused õnnestumiseks nii ärilisel kui isiklikul tasandil ja olen kindel, et sinu organisatsioon on väärt parimat. Juhtimise kvaliteet saab olema üks esimestest kriteeriumitest meeskonna ehk organisatsiooni valikul.

Coach

Ilona Lott

Olen maailmakodanik, kelle südameasjaks on aidata kaasa inimeste positiivsele enesearengule. Elukestva õppijana vajan pidevalt midagi uut, mille kaudu maailma muuta.